Aqua purus bvba – Kouterwegel 19 – B-9111 Belsele
+32 (0)474/ 03 96 95 – info@aquapurus.be

Geregistreerd aannemer: BE 823.970.755 / 06.26.1.0,
Erkenning klasse1: L, L1, L2 en V

Studiebureau: engineering en werfopvolging

Voor:

 • afkoppelingsprojecten
 • regenwaterrecuperatie
 • audits –> watermanagement
 • waterzuiveringsinstallaties
 • pompinstallaties
 • drukrioleringen

Afkoppelingsadviseur

Volgens prioriteit worden werken voor gescheiden riolering aangevat. Een correcte afkoppeling van het hemelwater is slechts mogelijk als alle betrokken partijen voldoende geïnformeerd en begeleid worden in het proces. Dit is één van de taken van de afkoppelingsadviseur (of afkoppelingsdeskundige). In de eerste plaats is de afkoppelingsadviseurhet aanspreekpunt bij uitstek voor de bewoners langsheen het afkoppelingstraject. Als externe kan hij een bemiddelende positie innemen tussen de uitvoerende overheid en de burger. Handhaving is hier van groot belang aangezien er aansluitplicht bestaat.Burgers zullen meer dan eens weigeren gescheiden aan te sluiten, het is aan de afkoppelingsadviseur om hier gepast op te reageren.

Om tot een geslaagd project te komen, is het nodig dat de bewoners langsheen het traject tijdig bewust worden gemaakt van de verantwoordelijkheid en de plicht die ze dragen. De afkoppelingsadviseur dient daartoe reeds vóór de subsidieaanvraag de betrokkenen te sensibiliseren bv. via een hoorzitting. Ook mensen die privé werkzaamheden plannen, hebben er alle baat bij lang op voorhand geïnformeerd te worden.

Keuring privé-riolering

 • Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht
 • De keuring is verplicht in 4 gevallen: voor de eerste ingebruikname, bij belangrijke wijzigingen, op verzoek van de exploitant na vaststelling van een inbreuk, en bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein.
 • Afkoppelen is een verplichting sinds 2001, met als doel: besparing waterfactuur, aanvulling grondwatertafel, verminderde overstortwerking (zwemzones aan zee!), minder overstromingsrisico’s, en een betere werking waterzuiveringsinstallaties. De keuring is het enige nieuwe in de wetgeving.
 • De keuring omvat vooral controle op scheiding afvalwater / hemelwater, en controle bepalingen bouwvergunning (vb opvang en hergebruik regenwater)
 • Contacteer ons zo spoedig mogelijk, zelfs voor de werkzaamheden starten, zodat er tijdig kan bijgestuurd worden. Volgende documenten dienen voorgelegd te worden: bouw- en rioleringsplan, bouwvergunning en correspondentie rioolbeheerder, foto’s van nog openliggende buizen, aankoopfacturen (regenwaterput, pompgroep, …)

Milieucoördinatie

Als zaakvoerder van Aqua purus ben ik erkend milieucoördinator. U kan ons steeds contacteren bij vragen rond de milieuwetgeving.

Pompen: Aqua purus vertegenwoordigt Pumptech voor Oost en West Vlaanderen.

 • Nocchi: Compleet gamma pompen gebouwentechniek: drukopvoeringspompen of groepen (o.a. brandunits), sanitaire pompen, bronpompen, …
 • Faggiolati: Drainage-, vuilwater- en versnijderpompen
 • Jung: prefab pompsystemen, afval-, regenwater- en condensaatpompen.
 • Victor Pumps: zelfaanzuigende vuilwaterpompen, industriele toepassingen (oa tandwielpompen)
 • Salvatore Rubuschi: droog opgestelde vuil- en afvalwaterpompen, chemie, food en algemene applicaties
 • Pompbesturingen
 • …..

Biorotor: Aqua purus plaatst S&P biorotoren

De biologie bestaat uit kunststof schijven die op een centrale as zitten. Deze draaien aan 4 toeren/minuut. Op de schijven groeit een biologie, perfect te vergelijken met de glibberigheid op stenen in een bergriviertje. Komen de beestjes onder water, dan eten ze afbreekbare stoffen; komen ze boven water, dan happen ze lucht.

 • reukloos
 • laag enerieverbruik
 • robuust
 • onderhoudsvriendelijk: geen blower of pompen nodig (enkel een slibpompje)

Aarzel niet ons te contacteren voor verdere info, info@aquapurus.be